تاریخ : جمعه چهاردهم آذر 1393
نویسنده : پرویز کحال
رديف  شماره دانشجوئي  میانترم 
1 9213412103 غ
2 9213412201 5.2
3 9213412204 5.2
4 9213412207 4.4
5 9213412209 6
6 9023112218 0.8
7 9213412114 4.64
8 9213412210 4.8
9 9213412116 5.6
10 9213412118 0
11 9213412121 3.6
12 9213412124 3.8
13 9213412128 غ
14 9213412213 5.36
15 9213412134 6.4
16 9213412222 4
17 9213412224 5.36
18 9213412141 غ
19 9213412143 4.4
20 9213412228 3.2
21 9213412146 4.56
22 9213412231 5.2
23 9213412160 6.8
24 9213412150 4.4
25 9213412159 5.2
26 9213412237 4.8
27 9213412240 غ
   

تاریخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393
نویسنده : پرویز کحال
الگوریتم

فلوچارت

آرایه

منبع: الگوریتم و فلوچارت (بهرام غلامی - علیرضا جباریه)

 


تاریخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393
نویسنده : پرویز کحال

توجه: نمره کلاسی مربوط به کلاس های جبرانی می باشد که به علت لغو شدن یکی از این کلاس ها، نیم نمره به همه اضافه خواهد شد. حضور دوستان در همه کلاس ها وظیفه شان بوده و نباید طلب نمره کنند! دوستانی که سوال میکنند لطفا ایمیل خود را برای پاسخگویی درج نمایند!

توجه: در صورت اعتراض حداکثر تا ساعت 24 روز 24 تیر از طریق همین وبلاگ اقدام و ایمیل خود را نیز درج نمایید. لطفا از هرگونه تماس شخصی جدا خودداری شود. نمره برگه از 16 و پروژه 4 نمره درنظر گرفته شده اند.

# شماره دانشجویی پایانترم پروژه کلاسی مجموع
1 900871237 14.67 3 0.5 18.17
2 920059390 0.00 0 0 0.00
3 920075841 0.00 0 0 0.00
4 920058041 14.33 4 0 18.33
5 920025580 13.67 4 0 17.67
6 911031568 13.67 2 0.5 16.17
7 911055641 15.33 2.5 0.5 18.33
8 920052659 13.33 4 0 17.33
9 911107398 15.67 3.5 0 19.17
10 920048453 14.00 3.5 0 17.50
11 920112964 0.00 0 0 0.00
12 911065178 15.33 3.5 1 19.83
13 911058014 13.00 3.5 0.5 17.00
14 911089763 16.00 3 1 20.00
15 911107895 12.33 3.5 0.5 16.33
16 920016728 15.00 4 0 19.00
17 911089224 15.00 2.5 1 18.50
18 911077044 14.67 2.5 1 18.17
19 920093889 16.00 4 0 20.00
20 911045099 15.67 2 0.5 18.17
21 920119281 13.00 2 0 15.00
22 911061681 12.33 2.5 1 15.83
23 911053459 14.33 4 0 18.33
24 911041843 14.00 3 0 17.00
25 911068415 11.00 1 0 12.00
26 920042264 14.00 3 0 17.00
27 911036224 13.67 2 1 16.67
28 920121117 13.33 3.5 0 16.83
29 920124832 9.67 4 0 13.67
30 911105582 13.33 3.5 0 16.83
31 910855113 9.00 0 0 9.00
32 911084955 12.00 3.5 1 16.50
33 910624286 10.67 2 0 12.67
34 911067759 14.67 2 0.5 17.17
35 920159498 11.00 3 0 14.00
36 911021322 11.67 3.5 1 16.17
37 911108812 14.67 2 0.5 17.17
38 911113516 13.00 4 1 18.00
39 911085899 10.67 3 1 14.67
40 911102085 12.67 4 1 17.67
41 920165844 7.33 4 0 11.33
42 911031659 14.33 1.5 0.5 16.33
43 911024504 0.00 0 0 0.00
44 920060875 13.67 1 0 14.67
45 910841237 14.00 3 0.5 17.50
46 920166611 15.00 2.5 0 17.50

تاریخ : پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
نویسنده : پرویز کحال
دانشجویان عزیز برای امتحان اقتصاد مهندسی نیازی به آوردن جدول نیست و جداول مورد نیاز به برگه سوال پیوست شده اند.


تاریخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
نویسنده : پرویز کحال
تاریخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392
نویسنده : پرویز کحال
تاریخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392
نویسنده : پرویز کحال
تاریخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392
نویسنده : پرویز کحال

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید